Sverigedemokraterna i Hagfors

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hagfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Niklas Ottosson

Ordförande SD Hagfors

072-2261315

niklas.ottosson@sd.se

 • Av anina.laroma den 15 april, 2018
  0

  HAGFORS – MER ÄN BARA ETT JÄRNVERK

  Sverigedemokraterna hyser stor oro över flyktingmottagandets sociala påverkan och kostnader för den kommunala ekonomin. Privata intressen har det senaste året skapat ett flertal boenden inom kommunens gränser med Migrationsverkets goda minne och det är oklart hur stor del av kommunens kostnader för skola, familj- och individomsorg m.m. som täcks av statligt stöd.

  För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Aktuella avtal med Migrationsverket måste reduceras till att bara omfatta det lagen föreskriver och inga nya avtal får upprättas om Arvika skall klara av den framtida välfärden och kommunservicen för sina invånare.

  När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen, ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt. Anhöriginvandringens antal, påverkan och kostnader är dessutom mycket svår att förutsäga, mer än att många andra kommuner helt tappat greppet om situationen när kostnaderna för skola och socialtjänst skenat iväg.

   

  Stöd och vägledning åt småföretagare

  Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter, samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen.
  Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar. Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter

  Hagfors kommun som arbetsgivare

  Många anställda inom Hagfors kommun, arbetar idag deltid trots att de många gånger vill och kan arbeta heltid. Ofrivilligt deltidsarbete medför en rad nackdelar i form av dålig ekonomi, dålig pensionsutveckling och försämrade möjligheter till kompetensutveckling.

  Detta är såklart ett problem för män såväl som kvinnor, men eftersom huvuddelen av de ofrivilligt deltidsarbetslösa är kvinnor är det också ett allvarligt jämställdhetsproblem.

  Vi värnar decentralisering och småskalig skolstruktur i Hagfors kommun

  Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder.

  Rådaskolan är viktig för Råda som ort och för barnens trygghet och närhet till skolan. Kommunens långsiktiga skolstrategi är nedläggning, men det vill inte Sverigedemokraterna, därför att vi värnar närhet och trygghet .

  En levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunens gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

  Ungdomar, äldre och ansvar

  Ungdomar skall både ha möjlighet till praktik för att kunna utvecklas och förverkliga sin framtid, samtidigt som det är viktigt att det finns ett rikt fritids- och kulturutbud för de yngre generationerna.
  Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten.

  Vår målsättning är att en ansvarsfull ekonomisk politik, med en budget i balans, kan skapa dessa förutsättningar. Vi vill tillsammans med invånarna i Hagfors förverkliga den kvalitetskommun alla vill ha. Vi känner ett stort ansvar över denna utmaning.

 • Runar Filper omvald som ordförande för 15:e året i rad

  Av anina.laroma den 19 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Värmlands län höll lördagen den 18 mars distriktsårsmöte i Karlstad.

  Runar Filper valdes till ordförande för 15:e årsmötet i rad, alltsedan Sverigedemokraterna Värmlands län bildades 2002. Ljubica Jasic Modin, gruppledare i Karlstad valdes till vice ordförande och Jonas Chongera från Forshaga valdes till andre vice ordförande.

 • Styrelsemöte torsdagen den 22 september

  Av anina.laroma den 3 oktober, 2016
  0

  kl

  SD Klarälvsdalens styrelse samlad för att bolla idéer och planera för verksamheten. Distriktsordförande Runar Filper och distriktsombudsman Anina Laroma var adjungerade på mötet för att informera om kommande utbildningar och andra aktiviteter i distriktet.

 • Distriktsårsmöte 2016

  Av anina.laroma den 19 mars, 2016
  0

  Lördag den 19 mars 2016 hölls årsmöte för Sverigedemokraterna Värmlands län.  Riksdagsmannen tillika EU-nämndens ledamot Pavel Gamov från Uppland, var inbjuden som mötesordförande och Frida Hagström från Arvika valdes till mötessekreterare.

  IMG_6983 IMG_7071 IMG_7081 IMG_7101

  Efter mötet åt alla mötesdeltagare kvällsmiddag tillsammans.

  IMG_7103

  Bild ovan: Distriktsordförande Runar Filper fotograferar konstituerande styrelsemöte.

  Från vänster i bild: suppleant, Magnus Hedström, andre vice ordförande Billy Johansson, ledamot Paul Brännlund, kassör Lisbet Jarnbro, suppleant Kristoffer Malmström, ledamot Stefan Nilsson, ledamot Jonas Chongera, vice ordförande Anders Ahl, sekreterare Frida Hagström

 • Kandidat 2018

  Av anina.laroma den 4 oktober, 2015
  0

  Med anledning av att Sverigedemokraterna nu ligger mellan 20-25 procent i opinionsundersökningarna är det hög tid att redan nu inventera intresset för kandidatur till valsedlarna inför valet 2018. Vi ”riskerar” både tomma stolar och ordförandeposter i olika nämnder och styrelser om framgångarna fortsätter så här i opinionen. Vi kan komma att bli en riktig maktfaktor och behöver både vanligt folk och bred kunskap och spetskompetens.

  Vid intresse av att kandidera i valet 2018, mejla varmland@sd.se, skriv ”KANDIDAT” i ämnesraden, så kontaktar vi dig och informerar om vårt tidiga initiativ med inventering av kandidater. Det blir spännande att se hur många som redan nu ämnar kandidera i respektive kommun.

  Vänlig hälsning Runar Filper, ordförande Sverigedemokraterna Värmlands län

  Kontakt: 072-5383497